Bạn cần hỗ trợ?

RANK UNRANK , 9 TƯỚNG, 1 SKIN

Tên trong game Xiong Zan#28787
Level 30
Rank đơn UNRANK
Rank linh hoạt unrank
Tướng đang có 9
Skin đang có 1
IP đang có 11400
RP đang có 0
Loại acc Acc trắng thông tin
Annie
Master Yi
Sivir
Soraka
Teemo
Nunu & Willump
Ashe
Amumu
Dr