Bạn cần hỗ trợ?

RANK UNRANK , 17 TƯỚNG, 3 SKIN

Tên trong game best yasua cua
Level 31
Rank đơn UNRANK
Rank linh hoạt unrank
Tướng đang có 17
Skin đang có 3
IP đang có 896
RP đang có 0
Loại acc Acc trắng thông tin
Annie Sinh Nhật
Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú
Rumble Siêu Nhân Thiên Hà
Annie
FiddleSticks
MasterYi
MissFortune
Tryndamere
Rammus
Caitlyn
Malphite
LeeSin
Rumble
Nasus
Garen
Shyvana
Syndra
Yasuo
Yone
Gwen