Bạn cần hỗ trợ?

RANK UNRANK , 43 TƯỚNG, 26 SKIN

Tên trong game Tzuyu Tw
Level 48
Rank đơn UNRANK
Rank linh hoạt Vàng IV
Tướng đang có 43
Skin đang có 26
IP đang có 420
RP đang có 0
Loại acc Acc trắng thông tin
Annie Quàng Khăn Đỏ
Twisted Fate Tango
Twisted Fate Thời Niên Thiếu
Xin Zhao Đồ Long
Soraka Siêu Máy Tính
Soraka Thần Sứ
Amumu Tự Kỉ
Sona Đêm An Lành
Gangplank Lính Chì
Gangplank Tiệc Bể Bơi
Taric Tấm Khiên Chói Lóa
Arcane Caitlyn
Nasus Đại Công Tước
Udyr Tứ Linh Vệ Hồn
Garen Huyết Kiếm
Garen Biệt Kích
Nautilus Tàu Ngầm
Nautilus Tổ Đội Quản Ngục
Lulu Luyện Rồng
Lulu Vệ Binh Pyjama
Arcane Jayce
Arcane Jinx
Arcane Vi
Aatrox Công Lý
Aatrox Máy Móc
Rell Vệ Binh Tinh Tú
Annie
TwistedFate
XinZhao
MasterYi
Ryze
Soraka
Warwick
Nunu
MissFortune
Ashe
Singed
Amumu
DrMundo
Sona
Gangplank
Taric
Veigar
Caitlyn
JarvanIV
Brand
Nasus
Udyr
Pantheon
Ezreal
Mordekaiser
Garen
Malzahar
Graves
Varus
Nautilus
Lulu
Jayce
Yasuo
Camille
Jhin
Jinx
Vi
Aatrox
Thresh
Sylas
Rell
Vex
Yone