Bạn cần hỗ trợ?

ACC NEW - CHOTHUESUB.COM

Acc steam mới chưa có ingame

1
ngày = 230,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ

ACC PUBG STEAM MỚI CHƯA ĐẶT INGAME - MUA VĨNH VIỄN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
SAU KHI MUA XONG SẺ NHẬN ĐC DẠNG TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU ( LIÊN HỆ PAGE)
TÀI KHOẢN -----MẬT KHẨU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Lần đầu đăng nhập phải cần CODE login liên hệ PAGE để lấy
2. Sau khi login xong thì đổi mật khẩu và email đi nhé (code đổi email liên hệ PAGE)