Bạn cần hỗ trợ?

ES (OKTW2) - CHOTHUESUB.COM

An toàn khá menu tiếng anh combo né mượt mới hỗ trợ ít tướng, hơi kén win

8
giờ = 50,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
1
ngày = 75,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
7
ngày = 420,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
30
ngày = 950,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ

CÓ BYPASS HWID 152 Vanguard

UPDATE 16h 17/06 14.12  pass 123 (ĐỔI MÁY -1H/1 LẦN tối đa 3 lần 1 ngày )

KO HỖ TRỢ MẠNG NƯỚC NGOÀI, ẨN TOOL F3

MỞ TOOL TRƯỚC KHI VÀO GAME , CHỌN UPDATE SEVER 2 VÀ SEVER SEA

LƯU Ý : ĐỀN BÙ KHI TOOL LỖI THEO NHÀ SẢN XUẤT , KO HOÀN ĐỔI KHI DO MÁY CỦA BẠN

 

GAME UPDATE 14/06

CHÉP HF1 CHO BGX

LINK HF1 DOWNLOAD

LINK VIDEO KICK XEM

HF2 CHO HB

LINK HF2 DOWNLOAD