Bạn cần hỗ trợ?

HANBOT3 - CHOTHUESUB.COM

An toàn thấp , combo né ngon

3
giờ = 6,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
6
giờ = 12,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
1
ngày = 25,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ

UPDATE 14.7 03/04 PASS GIẢI NÉN 123

** ƯU ĐIỂM : COMBO NÉ RẤT NGON

** NHƯỢC ĐIỂM : DỄ KHÓA NICK , KHÔNG ĐỔI MÁY 

HƯỚNG DẪN 

  1. CÀI BỘ SETUP
  2. TICK RIOT SEVER 
  3. VÀO PHÒNG TẬP BẤM INJEC