Bạn cần hỗ trợ?

LD VNH - CHOTHUESUB.COM

Chơi trên giả lập LD có thể kẹp cùng bypass LD

5
giờ = 12,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ

LOẠI NÀY ĐẮT HƠN CÁC LOẠI KHÁC VÌ SAO ? VÌ CHƠI BAO NHIÊU TÍNH TIME BẤY NHIÊU NHƯ NGOÀI NET. Ví dụ mua 3h. bạn chơi 30p bạn nghỉ thì hôm sau ra chơi còn 2h30p chứ không bị trừ time

UPDATE 13-01 1.2

LD PLAYER CHƠI AN TOÀN HƠN GAME LOOP