Bạn cần hỗ trợ?

VNH - CHOTHUESUB.COM

FULL công nghệ cao, chơi lúc nào tính time lúc đó

3
giờ = 11,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
6
giờ = 21,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ

UPDATE 1.2 13-01

LOẠI NÀY ĐẮT HƠN CÁC LOẠI KHÁC VÌ SAO ? VÌ CHƠI BAO NHIÊU TÍNH TIME BẤY NHIÊU NHƯ NGOÀI NET. Ví dụ mua 3h. bạn chơi 30p bạn nghỉ thì hôm sau ra chơi còn 2h30p chứ không bị trừ time

ẨN MENU HACK NÚT INS