Bạn cần hỗ trợ?

*** Lưu ý : web chỉ lưu acc trong 2 tháng, acc nào sống trên 2 tháng các bạn tự lưu ra ngoài nhé ***

Acc trắng thông tin là acc chưa có mail và số điện thoại, có thể đổi pass và thêm thông tin cá nhân để acc trở thành của bạn 100%. Sau khi mua acc bạn cần đổi pass cũng như thêm thông tin cá nhân để tăng cường bảo mật. Xem kỹ acc trước khi mua và không đổi hoàn lại khi đã mua.