Bạn cần hỗ trợ?

*** Lưu ý : ACC TRẮNG LÀ ACC MAIL CHƯA XÁC NHẬN MUA VỀ NHỚ ĐỔI PASS ĐIỀN MAIL BẠN VÀO RỒI XÁC MINH, BẬT BẢO MẬT 2 LỚP CHO AN TOÀN ***

Acc trắng thông tin sever riot vng mua về đăng nhập riot chiến 1 mình bạn chơi và làm chủ acc. Xem kỹ acc trước khi mua và không đổi hoàn lại khi đã mua.


GAME UPDATE 14/06

CHÉP HF1 CHO BGX

LINK HF1 DOWNLOAD

LINK VIDEO KICK XEM

HF2 CHO HB

LINK HF2 DOWNLOAD